چی چی نت 

نیازمندیهای دانشجویان دانشگاه خوارزمی 

خدمات آموزشی
پروژه های دانشجویی عمرانی
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09215965625
برنامه‌نویسی پروژه‌های دانشجویی
قیمت : 2,500 تومان
شماره تماس : t.me/BijanProgrammer
تایپ، پاورپوینت
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09385839856
ترجمه، تایپ، پاورپوینت،
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09916137917
آموزش زبان انگلیسی (مکالمه)گروهی و خصوصی
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09364465478
ترجمه و پاورپوینت و تایپ
قیمت : 0 تومان
شماره تماس :