چی چی نت 

نیازمندیهای دانشجویان دانشگاه خوارزمی 

دانشجویان مترجم
ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09916137917
ترجمه کلیه متون تخصصی و عمومی انگلیسی به فارسی
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09386464776
ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09384024197
ترجمه ترکی استانبولی
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09035712398
ترجمه ی متون انگلیسی و ترکی استانبولی
قیمت : 0 تومان
شماره تماس : 09382991197