responsive carousel
کلاس های خصوصی،نیمه خصوصی و عمومی چرم دوزی
با شهریه های بسیار مناسب و دانشجویی
با تولیدات خود به درآمد برسید و محصولاتتان را در فروشگاه چرم دوزی پاریس به فروش برسانید.
آدرس:پردیس دانشگاه خوارزمی(کرج)- بازارچه دانشجویی(پشت مسجد)-طبقه اول-انتهای راهروی سمت راست.
قیمت : 100تومان